Højmosetur i Horreby Lyng

DOF Storstrøm, DOF og Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Kommune

SØNDAG 10. JULI 2016
KL. 09:00 – 12:00
Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur

Falsters største højmose viser en masse spor efter datidens tørvegravning. Guldborgsund Kommune er i gang med at genoprette en del af mosen som en rigtig højmose med lyng, og al uønsket trævækst fjernes. De nye gangbroer over hængesækken giver os mulighed for at komme ganske tæt på mosens specielle flora og fauna, f.eks. den insektædende plante Rundbladet Soldug og mange arter af guldsmede. En anden specialitet er dagsommerfuglen Iris, som vi vil prøve at lokke ned fra trækronerne med nogle søde sager!

Der er i området nogle fine borde/bænke, som vi vil afprøve, så tag lidt mad og drikke med, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Kikkert og fornuftigt fodtøj vil være en god ide at medbringe.

Læs mere om stedet på http://www.horrebylyng.dk/
TILMELDING
Ingen.

TURLEDER Hans Lind og Benny Steinmejer

KONTAKT Hans Lind, 6167 1843 og Benny Steinmejer, 2514 3939

MØDESTED
Nærmeste GPS-adresse hedder Lyngvejen 9, 4800 Nykøbing F. I Horrebys nordlige udkant køres ad Lyngvejen, og derefter finder man P-pladsen for enden af Spangvej i mosens sydlige udkant.

Åben hus var en kæmpe succes

I lørdags den 28. maj holdt Guldborgsund Kommune åbent hus på Horreby Lyng med et utal af forskellige slags aktiviteter. Der var mulighed for at lære højmosen bedre at kende gennem fugleture, ringmærkning, botaniktur, vandring af det nye ”spor i landskabet”, aktiv naturpleje, natteløb og fremvisning af dyr i natten samt krible-krable aktiviteter for familier.

fotokollage horreby lyng

Vi kan konstatere at lidt over 200 gæster, valgte at ligge deres lørdags aktiviteter ude hos os i mosen, udtaler projektleder Anita Pedersen. Særligt var der stor interesse for krible-krable aktiviteterne. Vores naturvejleder Johnny Madsen havde travlt hele dagen igennem, da der hele tiden kom nye besøgende til. Det var både børn og deres bedsteforældre eller børn og forældre, der var på tur, og som ville ud og se på krible-krable. Der var hele tre børn, der meldte tilbage, at de havde været heldige at se en slange ude i mosen – det bragte selvfølgelig stor begejstring. Men fund af rovedderkopper eller sommerfugle var også noget, der bragte smil og nysgerrighed frem hos børnene, når de kunne se dem under lup eller mikroskop. Enkelte børn fik også lov til at holde nogle af de ringmærkede fugle, som frivillige fra Gedser Fuglestation havde fanget i net rundt omkring i mosen. Alt i alt var det åbne hus børnenes dag.

Åbent hus arrangementet blev afholdt i anledningen af den Europæiske Natura 2000-dag, som er en markering af de sjældne naturtyper i Europa. Horreby Lyng er Falsters eneste højmose og højmoser er en naturtype, der ikke kun er truet og i tilbagegang i Danmark men også på Europæisk plan. Derudover markerede vi, at Danmarks Radio børnekanal Ramasjang i samarbejde med Naturvejlederforeningen i maj måned havde fokus på dyr i børnehøjde.

Åbent Hus arrangementet blev udført i samarbejde med bl.a. Dansk Ornitologisk Forening, Falsters Hjerte, Gedser Fuglestation samt Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

Du kan læse mere om Horreby Lyng på www.horrebylyng.dk

Yderligere information:

Projektleder Anita Pedersen tlf. 5473 1980 aped@guldborgsund.dk eller

Naturvejleder Johnny Madsen tlf. 2518 0920 joma@guldborgsund.dk

ÅBENT HUS I HORREBY LYNG

PRESSEMEDDELELSE

Kom og vær med til naturaktiviteter for børn og voksne i mosen

Yderligere information om Åben Hus arrangementet

Lørdag den 28. maj fra kl. 10-23 er der åbent hus i Horreby Lyng, hvor Guldborgsund Kommune åbner mosen op for børn og voksne med en Plakat_webmasse naturaktiviteter.

Vi er så stolte over, at præsentere et alsidigt program for hele dagen, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Der er tilbud om guidet fugle- og planteture, aktiv naturpleje, natur- og kulturhistorisk vandring samt information om EU projektet. Dernæst er der tilbud om guidet vandreture ad den fem km lange rute ”spor i landskabet”, dyr i natten, ringmærkning samt kik på dagsommerfugle mv.

Den helt store hovedattraktion er Krible-Krable aktiviteter. Det er Danmarks Radio børnekanal Ramasjang, der i samarbejde med Naturvejlederforeningen har fokus på dyr i børnehøjde i hele maj måned. Krible-Krable kulminerer i fjernsynet i den sidste uge i maj. Det vil vi bakke op omkring i Guldborgsund Kommune, udtaler naturvejleder Johnny Madsen. Vi vil have alle former for udstyr og små opgaver med ud i mosen, som børn kan løse sammen med deres forældre.

Med arrangementet fejrer vi også den Europæiske Natura 2000-dag, som er en markering af de sjældne naturtyper i Europa. Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. Højmoser er en sjælden naturtype, der ikke kun er truet og i tilbagegang i Danmark men også på Europæisk plan. Dette er også årsagen til, at vi er blevet tildelt 20 mio. kr. fra EU LIFE til at foretage naturgenopretningsaktiviteter i mosen. Vi forventer, at påbegynde anlægsarbejdet efter sommerferien. Kom og hør mere om dette til Åbent Hus arrangementet.

Åbent Hus arrangementet udføres i samarbejde med bl.a. Dansk Ornitologisk Forening, Falsters Hjerte, Gedser Fuglestation samt Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

Du kan læse mere om åbent hus arrangementet på www.horrebylyng.dk

For yderligere information kontakt

Naturvejleder Johnny Madsen på tlf. 2518 0920 joma@guldborgsund.dk eller

Projektleder Anita Pedersen på tlf. 54731980 eller aped@guldborgsund.dk

Yderligere information om Åbent Hus 28.maj 2016

Krible-krable. Naturvejleder Johnny Madsen hjælper med opgaver og udstyr til at børn og deres forældre kan finde krible-krable dyr i mosen.

Fugleture. Dansk Ornitologisk Forening guider rundt i mosen – fuglestemmer og hvad vi ser. Nattergalen er kommet, måske ser vi en trane eller musvåge. Ved regn og blæst ser og hører vi ikke så meget.

Ringmærkning. Gedser Fuglestation sætter net op i birkeskoven ved den sydlige del af lyngstykket. De vil her vise fugle frem. I tilfælde af regn, blæst og koldt vejr vil der IKKE blive ringmærket da fuglene bliver underafkølet og hermed dør. Man må ikke røre ved fuglene eller pille dem ud af nettet. Vent på at fuglestationens folk kommer og viser dem frem.

Planter i mosen. Biolog Eigil Plöger fra Agalaja vil på en guidet rundtur fortælle og vise mosens planter.

Natur- og Kulturhistorier samt EU Projektet. EU LIFE Projektleder Anita Pedersen vil formidle mosens historier samt om EU Projektet.

Dagsommerfugle. Gedser Fuglestation vil hænge lokkemad op i buske og træer omkring lyngen, så man nærmere kan studere sommerfugle i mosen. I tilfælde af blæst, regn og koldt vejr, vil det blive aflyst, da de ikke flyver.

Naturpleje. Under ledelse af Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen skal der laves naturpleje på det åbne stykke øst for lyngen. Der skal hives birk, gran og brombær op. Husk havehandsker og havesakse.

Rundtur på Sporet. Falsters Hjerte guider over tre omgange rundt på den 5 km rute som går fra P-plads på Horreby Lyng, gennem mose, ud på markerne nord-vest for Horreby, til Horreby by og retur til p-pladsen. Ruten er ikke farbar med klapvogn eller barnevogn. Tag godt med fodtøj på.

Natteløb. Falsters Hjerte arrangerer natteløb for børn og barnelige sjæle. Husk lommelygte.

Dyr i natten. Flagermus og natfugle – Thomas W. Johansen, Senatur fortæller om flagermus og natfugle i mosen. Natsommerfugle. Gedser Fuglestation har lys og lokkemad med til natsommerfugle. I tilfælde af regn og blæst kan arrangementet ikke gennemføres, da flagermus og natsommerfugle ikke vil  flyve.

Stjernekig. Naturvejleder Johnny Madsen fortæller om stjernebillederne, vi kan se på himlen. Hvis det bliver overskyet, kan arrangementet ikke gennemføres.

Salg af kaffe/kage og te – fra kl. 14-16 Falsters Hjerte står for dette.

Pølsevogn fra kl. 16-19.

Fuglekasser. Gedser Fuglestation sælger fuglekasser ved Torvet.

Husk ordentligt fodtøj, solcreme og myggeolie.

Yderligere spørgsmål kontakt Naturvejleder Johnny Madsen på tlf. 2518  0920  eller Projektleder Anita Pedersen tlf. 2518 2325

Sti mod vest er nu farbar

IMG_5871

Inden efterårsferien åbnede vi i samarbejde med Spor i Landskabet og Falsters Hjerte et spor gennem Horreby Lyng mod Virkethus.

Den første del af sporet gennem Horreby Lyng har imidlertid været meget sumpet og i perioder stået under vand. Vi har nu fået lavet en plankesti på det meste af sporet, så den nu er farbar. I perioder med megen nedbør vil den dog stadig være vanskelig passabel. Men sådan er det at færdes i naturen. 🙂

Dokumentarfilm sikret om Horreby Lyng

PRESSEMEDDELELSE

Sphagnum mosser - højmosens livsnerve
Sphagnum mosser – højmosens livsnerve

Med en donation på 149.000kr fra 15. juni fonden, har Guldborgsund Kommune netop sikret, at der kan udarbejdes en 25 minutters dokumentarfilm om højmosen Horreby Lyng. Vi er simpelthen så glade, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Vi havde allerede lidt midler fra EU til at få lavet en kort film om EU LIFE projektet. Men med midlerne fra fonden er vi nu i stand til, ikke kun at få lavet en film om EU naturgenopretningsprojektet men også supplere filmen med de unikke historier, der findes om mosens kultur- og naturhistorier.

Filmen vil ikke kun være en gave til lodsejerne i Horreby Lyng men også til alle de lokale, borgere i kommunen, samt turister der gæster området. Det er den lokale filmmand Erik Thorsen, Stubbekøbing, som kommer til at stå for udarbejdelse af filmen om mosen. Filmen forventes at få premiere i starten af 2018.

Yderligere oplysninger om projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen tlf. 5473 1980 eller aped@guldborgsund.dk

Foredrag ”Horreby Lyng – Falsters største svamp”

Onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Møllebakkeskolen
Horreby Aftenhøjskole,
ved Projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. I 2013 har Guldborgsund Kommune fået tildelt 20 mio. kr. fra EU LIFE til naturgenopretning af dette enestående naturområde.

Under foredraget vil vi få belyst, hvad en højmose er, hvorfor vi er forpligtiget til at bevare mosen for eftertiden, samt nogle af de historier, sagn og myter som mosen gemmer.

Entre 50 kr incl kaffe/te og kage.

Naturpleje på lyngen

Naturpleje på lyngen
Naturpleje på lyngen.

I disse dage foretages der naturpleje på lyngen. Ved hjælp af denne maskine slås lyngen og græsset helt i bund.Materialet vil efterfølgende blive fjernet fra arealet.

Formålet med naturplejen er at få lyngplanterne til at få en kraftigere vækst, men også at få fjernet det tykke lag græs, arten blåtop, der langsomt kvæler lyngen.