Rydning af nåletræs­beplantning

nov 21, 2013 | Nyheder

Som led i den store plan for naturgenopretning af Horreby Lyng er vi påbegyndt rydning af de største nåletræsbeplantninger i mosen. Historisk har de steder, der er bevokset med nåletræer været tørrepladser for tørven.

Da tørveindvindingen ophørte i midten af 1950érne, lå tørrepladserne som nogle arealer i mosen, der var lidt højere beliggende og mere tørre. Det, at de var højere beliggende, skyldtes, at der dryssede lidt smuld af (tørverester), hver gang nye tørv blev lagt til tørre. Da det Classenske Fideicommis ikke længere kunne gøre forretning af tørveindvinding, følte de sig meget inspireret af de store  plantagetilplantningsprojekter i Jylland, og de bestemte sig for at tilplante næsten alle tørrepladserne med nåletræer.

Nåletræerne er ikke en naturlig hjemmehørende art i højmosen og derfor skal de fjernes. I henhold til fredningen står der, at ligeså snart at træerne er hugstmodne, skal de fældes for at sikre højmosen for eftertiden. Og det er det som vi efterlever nu.