Lyngstykket

nov 22, 2013 | Nyheder

På den centrale del af Horreby Lyng er der et åbent stykke, som historisk har været anvendt til tørreplads for det opgravede tørv. Området er i dag primært domineret af græsset Blåtop, men hist og her finder man også planten Hedelyng. I det tidligere Storstrøms Amt anvendte man i en periode får til afgræsning af området for at hindre tilgroning. Imidlertid har der ikke været afgræsning på området i en årrække, og arealet er ikke blevet ryddet for opvækst.

I henhold til fredningen er vi forpligtiget til at bevare de åbne lyngflader. På den baggrund er vi påbegyndt manuel rydning af skovfyr og birkeopvækst på arealet. Stammer og grene vil blive samlet og lagt på den sydlige del af det åbne stykke. Det vil til foråret blive lavet til flis og fjernet fra området.

Hegnet vil i den forbindelse blive pillet ned.