Fem nye svampearter fundet for Danmark i Horreby Lyng

sep 2, 2014 | Nyheder

Guldborgsund Kommune har igangsat en kortlægning af dyre- og plantelivet i Horreby Lyng i foråret 2014.

Kortlægningen er venligst finansieret af 15. Juni Fonden med 250.000 kr. De første resultater af kortlægningen er nu begyndt at blive afrapporteret – og vi kan ikke få armene ned af bar begejstring, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

Vi har ansat Thomas Læssøe, Københavns Universitet – en af Danmarks førende svampeeksperter til at kortlægge svampe i mosen. Disse fantastiske fund er rigtig for nørder, udtaler Anita Pedersen. Alle fund er af svampe, som er meget specialiserede i, hvad de gror på. De er ofte tilknyttet en speciel plante og er så små, at ingen ville drømme om at spise dem.

De fem nye arter har endnu ikke nogle danske navne og får det måske heller aldrig. Den ene nye art Schirrhia osmundae har specialiseret sig til kun at vokse på døde blade af den sjældne og fredede Kongebregne, som der findes en stor flot bestand af i Horreby Lyng. Den ligner meget en sort bussemand, er kun et par millimeter stor, og vokser på stængler af kongebregne – og det er jo ret specialiseret, udtaler Thomas Læssøe.
Den anden art er Pseudolasiobolus minutissimus. Den er både ny art og slægt for landet. Det er en international uhyre sjælden men måske snarere en overset art. Fundet blev gjort på døde stængler af Smalbladet Dunhammer. Der er kun to tidligere fund af denne art i verden, og det er fra Tyskland samt England. Den tredje art Lachnum winteri, er en såkaldt frynseskive og blev fundet på tagrør-stængler. Den skal nok vise sig at være mere almindelig. Den fjerde, også en skivesvamp, Belonopsis iridis, blev fundet på gul iris. Og den femte er også ny art og slægt for landet og uhyrre lille og så blev den fremdyrket på rådyrlort, Roumegueriella rufula.

Dernæst er der fundet flere arter, som er registeret færre en 10 gange i Danmark og mange nye arter for Falster. Så I kan rigtig være stolte over at have så speciel en mose, udtaler Thomas Læssøe.

Det er ret bemærkelsesværdigt at Guldborgsund Kommune har fået denne mulighed for at foretage en grundig kortlægning af dyre- og plantelivet på en enkelt lokalitet. Det er i nyere tid kun sket på en håndfuld lokaliteter. Den statslige naturovervågning har indtil nu ikke prioriteret svampe, så derfor er det ikke mærkeligt, at vi finder nye arter, udtaler Anita Pedersen.

Har du lyst til at høre mere om disse fantastiske fund, så afholder vi svampetur i Horreby Lyng lørdag den 6. september 2014 kl. 13-16. Mødested p-pladsen syd for mosen. Husk gummistøvler! Turleder Thomas Læssøe. Fokus er på svampenes forskellige tilpasninger og øvrige biologi fremfor deres spiselighed.