Brand på Horreby Lyng

jul 29, 2014 | Nyheder

I går mandag blev der ved middagstid opdaget ild på det centrale stykke af Horreby Lyng. Ildebranden blev opdaget af kommunens tilsynsførende Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

Thyge var ude for at inspicere området og vi kan takke ham for, at skaderne blev meget begrænset, siger EU LIFE Projektleder Anita Pedersen Guldborgsund Kommune.

Vi fældede sidste sensommer et større nåletræsstykke på den centrale del af mosen. Pga nedbør fik vi ikke kørt det ud sidste efterår, fordi når det regner, stiger vandstanden inde i mosen – og det bevirker, at de tunge maskiner nemt sidder fast. Vi er derfor glade for at denne sommer har været så tør, så vi er gået i gang med at få kørt det sidste tømmer ud.

Det var på et af disse arealer, at ilden brød ud i går. Bæltekøretøjet, som kører tømmer ud, havde været på dette område ved 5-6 tiden om morgenen og ilden brød ud ved 13-tiden. Det er svært at sige, hvad der har antændt branden. Men vi tror på, at der må have ligget en flaske eller stykke glasskår, der er blevet vippet op, efter at bæltekøretøjet har kørt der, og glasset har virket som et brændeglas.

Det vurderes, at et område på ca. 0,5 ha er brændt. Det er primært tørt kvas og nåle der er brændt af. Ilden har ikke fået fat i tørven. Området skulle have været ryddet helt, så ift EU projektet er der ingen skade sket. Brandfolk har hele natten lavet efterslukning, og der vil vedblive med at være brandvagter på området de kommende dage.

Link til artikler i folketidende
Brand i naturområde 
Branden i Horreby Lyng næsten slukket
Link til indslag på TV2 Øst
Brand i moseområde