Højmoseplanter

I Horreby Lyng er der stadig en rig forekomst af typiske højmoseplantearter – arter der alle er karakteristiske for næringsfattige arealer.

Hedelyng

Latin: Calluna vulgaris

Hedelyng er en stedsegrøn dværgbusk, som kan blive op til 75 cm. Den blomstrer i sensommeren med sine smukke lilla blomster og findes på de tørre pletter i højmoser.

Hjertelæbe

Latin: Hammerbya paludosa

Den største sjældenhed i mosen er denne lille uanseelige orkide på op til 15 cm. Sidst i juli får den 3-10 bleggule blomster med hjerteformet læbe. Hjertelæbe er fredet og må ikke graves op eller plukkes. Den kendes fra omkring 20 steder i Danmark. Der er fundet op til 200 blomstrende planter i mosen.

Klokkelyng

Latin: Erica tetralix

Klokkelyng er en stedsegrøn dværgbusk, som kan blive op til 25 cm. Den har forholdsvis store lyserøde klokkeformede blomster.

Foto: Hans Lind

Kongebregne

Latin: Osmunda regalis

Kongebregne er en sjælden og fredet art, som i Danmark har sit primære udbredelsesområde på Lolland-Falster. Kongebregne er almindelig i mosen med 75 mindre bestande. Den er 50-150 cm høj og er karakteristisk med sine brune fjerlignende sporehuse.

Mosser

Latin: Sphagnum mv

Mosen er en værdifuld moslokalitet. Der er registeret ikke mindre end 107 arter, hvoraf de 10 har deres eneste voksested på Lolland-Falster/Møn i Horreby Lyng. Mosserne udgør i den oprindelige vegetationstype (højmosen), den væsentligste plantegruppe, idet tørvemosserne (Sphagnum) opbygger højmosen og udgør tørvelegemet.

Foto: Søren Skov

Revling

Latin: Empetrum nigrum

Revling kaldes også for kragebær eller sortbær. Det er en 10-30 cm høj dværgbusk. Den har nogle sorte kødfulde bær, som er meget bitre.

Foto: Mette Risager

Rosmarinlyng

Latin: Andromeda polifolia

Rosmarinlyng findes kun få steder i mosen. Den er en 10-30 cm høj dværgbusk. Den har svagt lyserøde krukkeformet blomster, som er samlet i endestillede klaser.

Rundbladet Soldug

Latin: Drosera rotundifolia

Rundbadet Soldug er en 10-15 cm høj kødædende plante. Den skaffer sig de nødvendige næringsstoffer ved at fange og fordøje småinsekter. Det er en flerårig urt med langstiklede blade, som har en rand af klæbelige kirtler, der fanger insekterne.

Smalbladet Kæruld

Latin: Eriophorum angustifolium

Smalbladet Kæruld er et 15-60 cm højt halvgræs. Den vokser i mindre tuer, og arten er kendetegnet ved sine uldtottende frøstande i slutningen af maj. Tidligere var det almindeligt, at fattigfolks børn samlede kæruld til fyld i puder mv. i stedet for fjer.

Tranebær

Latin: Vaccinium oxycoccos

Tranebær er en 4-8 cm høj dværgbusk med krybende trådtynde grene. Bladene er små 6-10 mm lange, og blomsterne er lyserøde. Bærerne er mørkerøde og anvendes bl.a. til saft.