Højmosens svampe

Den egentlige højmose findes der ikke mange storsvampe, men blandt de mindre af slagsen, finder vi en
stribe arter af Hjelmhatte.

Hjelmhattene har ingen forbindelse til levende rødder (mykorrhiza) men ernærer sig enten ved at spise dødt tørvemos eller muligvis delvist som mosparasit. I Horreby Lyng er der kortlagt 989 arter af svampe, heraf er der 10 rødlistede arter. I den seneste kortlægning i 2014 blev svampen Plejadeskål fundet i Horreby Lyng som ny art for Danmark, og det er det tredje fund i verdenen nogensinde.

Læs mere om mosen

Horreby Lyng har en rig kultur­historie

Alle der regelmæssigt kommer på Horreby Lyng får et kærlighedsforhold til dette særlige naturområde. Der er mange skrøner, fortællinger, sagn og myter.