Sphagnum­mosser eller tørve­mosser

Sphagnum kaldes på dansk tørvemos.
Det fascinerende ved sphagnum er, at det i princippet er en udødelig plante. Den vokser i toppen, hvor den danner grene, og så dør den langsomt i bunden. Sphagnum har celler, der kan opsuge vand, og den har samtidig en særlig evne til at gøre miljøet surt. De sure og iltfattige forhold, der opstår i mosen, bremser nedbrydningen af døde planter, som i stedet ophobes. Det er det døde materiale, der bidrager til tørvedannelsen.

Med sin særlige evne til at opsuge vand kan sphagnum hæve højmosefladen op til en halv meter. Sphagnum vokser omkring 1-2 mm om året, og det vurderes, at det har vokset konstant her i Horreby Lyng siden sidste istid.

Læs mere om mosen

Horreby Lyng har en interessant natur­historie

Horreby Lyng har historisk været en smeltevandssø, som er dannet efter sidste istid i et dødishul.