Natur-Genopretning

Genopretning af højmoser er en videnskab. Naturgenopretningen er afhængig af lodsejervelvillighed ligesom det er meget omkostningstungt og der er derfor behov for ekstern finansiering.

EU projektet:

Lodsejervelvillighed:

Læs mere om mosen

Horreby Lyng har en interessant natur­historie

Horreby Lyng har historisk været en smeltevandssø, som er dannet efter sidste istid i et dødishul.