Horrebybarnet – gave til guderne?

Kraniet er et moselig dateret til ca. 235 f. Kr. Det stammer fra et 7-8 årigt barn. Der er fortaget en undersøgelse af kraniet på Retsantropologisk Institut. Der er en kranieskade i højre side af panden, som er en ældre skade. I pandens venstre side er der nogle parallelle skæremærker, nok fra en trærod, der har gnedet mod kraniet, mens det har ligget i jorden. Barnet har haft en voldsom betændelse i overkæben. Da alle bløddele og hele underkroppen mangler, kan dødsårsagen ikke fastslås.

Kraniet blev fundet i maj 1940 af Preben Verner Davidsen på en cykeltur. Han var skovfogedelev på Corselitze Gods og var taget ud i Horreby Lyng for at studere mosens dyre- og planteliv. Han fandt kraniet i en grøft, i første omgang manglede underkæben, men det lykkedes ham senere at finde den. Preben tog kraniet med hjem og han har haft anvendt det som bogstøtte på sit kontor. Det var først efter hans død, at kraniet kom i Nationalmuseets besiddelse, da hans søn i juni 2015 tog ind og afleverede kraniet til museet.

Foto. Erik Thorsen

Læs mere om mosen

I Horreby Lyng kan du se mange fine og sjældne dyre

Horreby Lyng har en bred flora af store og små dyr med fjer og skalaer.