Mosens kulturhistorie

De første mennesker

Der er spor efter mennesker omkring Horreby Lyng tilbage fra yngre bondestenalder ca. 4.000-2.800 f. Kr. På markerne rundt om mosen, er der fundet mange flinteredskaber, som tyder på, at her har levet mennesker.

 

Højmoser er skattekamre

De danske højmoser er rent kulturhistorisk nogle værdifulde  skattekamre. Baseret på de særlige forhold i tørven, kan menneskelig og genstande bevares i flere tusinde år. De sure og iltfattige forhold i højmoserne fastholder de jordiske rester af alt levende i en dvalelignede tilstand. Mikroskopiske pollen og frø fra landskabet helt tilbage fra sidste istid ligger i tørvelaget og fortæller historien om mennesker og natur.