Sponsorer

Den digitale formidling og Naturrummet er venligst finansieret af:

EU LIFE DK NAT/12/000183 – Friluftsrådet – Tips og Lotto, 15. juni fonden, Nordeafonden og Guldborgsund Kommune.

Lær mere om moserne

Horreby Lyng har en interessant naturhistorie

Horreby Lyng har historisk været en smeltevandssø, som er dannet efter sidste istid i et dødishul.