EU Life – Projekt Øst­danske Høj­moser

I 2011 ansøgte Guldborgsund og Sorø Kommuner om et fælles højmosenaturgenopretningsprojekt. Midler blev tildelt fra den særlige støttepulje kaldet EU LIFE.
Projektet EU LIFE Østdanske Højmoser er et
naturgenopretningsprojekt som løber i perioden 2013-18. Guldborgsund og Sorø Kommune har rejst 40 mio. kr. til at genskabe de mere end 400 ha højmoserester i Horreby Lyng på Falster og Store Åmose på Sjælland.
Projektet skal sikre de sjældne naturområder i højmoserne Horreby Lyng beliggende på det centrale Falster samt Verup Mose og Sandlyng Mose begge dele af Store Åmosen beliggende i Vestsjælland.

Højmoserne er ikke kun en sjælden naturtype i Danmark men i hele Europa. Efter mange års tørvegravning og intensiv dræning er højmoserne stort set forsvundet. Højmoserne er udpeget af EU til såkaldte Natura 2000-områder, hvor kommunerne har en meget tung og ansvarsfuld opgave i forhold til EU, for at sikre højmoserne for eftertiden. Naturgenopretningsprojektet skal skabe forudsætninger for, at højmoserne på sigt kan udvikle sig til velfungerende højmoser igen.

Lær mere om moserne

Horreby Lyng har en interessant naturhistorie

Horreby Lyng har historisk været en smeltevandssø, som er dannet efter sidste istid i et dødishul.