Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng

sep 2, 2014 | Arrangementer i mosen

Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng med Thomas Læssøe.

Turen går igennem mosens forskellige naturtyper og hovedvægten vil blive lagt på fortællinger om svampenes forskellige tilpasninger og øvrige biologi fremfor deres spiselighed. Altså en anderledes svampetur.

Mødested: P-pladsen. lørdag 6.september kl. 13-16. Husk gummistøvler.