Bane­bryd­ende natur­genopret­ning i højmosen

Bane­bryd­ende natur­genopret­ning i højmosen

Højmoseplanten Smalbladet Kæruld blomstrer i højmosen Horreby Lyng. Den er en af de plantearter, som har haft glæde af det store naturgenopretningsprojekt, som Guldborgsund Kommune i øjeblikket gennemfører med finansiering fra EU. Formålet med...