Fem nye svampearter fundet for Danmark i Horreby Lyng

Fem nye svampearter fundet for Danmark i Horreby Lyng

Fem nye svampearter fundet for Danmark i Horreby Lyng Guldborgsund Kommune har igangsat en kortlægning af dyre- og plantelivet i Horreby Lyng i foråret 2014. Kortlægningen er venligst finansieret af 15. Juni Fonden med 250.000 kr. De første resultater af kortlægningen...
Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng

Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng

Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng med Thomas Læssøe. Turen går igennem mosens forskellige naturtyper og hovedvægten vil blive lagt på fortællinger om svampenes forskellige tilpasninger og øvrige biologi fremfor deres...