Lyngstykket

Lyngstykket

Lyngstykket På den centrale del af Horreby Lyng er der et åbent stykke, som historisk har været anvendt til tørreplads for det opgravede tørv. Området er i dag primært domineret af græsset Blåtop, men hist og her finder man også planten Hedelyng. I det tidligere...
Rydning af nåletræs­beplantning

Rydning af nåletræs­beplantning

Som led i den store plan for naturgenopretning af Horreby Lyng er vi påbegyndt rydning af de største nåletræsbeplantninger i mosen. Historisk har de steder, der er bevokset med nåletræer været tørrepladser for tørven. Da tørveindvindingen ophørte i midten af 1950érne,...
Udkørsel af tømmer

Udkørsel af tømmer

Udkørsel af tømmer Vi er nu færdige med, at fælde de fleste nåletræsområder inden på det kommunalt ejede område. I henhold til fredningen skal alle nåletræer fældes, når de er hugstmoden. Vi har haft en-to maskiner kørende i snart tre uger, som har fældet og sorteret...