Uddannelse og natur

jan 16, 2018 | Nyheder

Undervisning i pleje og forvaltning af lysåbne naturtyper på Lolland-Falster. 

Et hold på 13 elever fra Skovskolen, Københavns Universitet gæster i øjeblikket Guldborgsund Kommune. Eleverne kommer fra hele landet og følger et tre ugers intensivt kursus i biotop- og vildtpleje.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Naturenheden i Guldborgsund Kommune”, udtaler Kristian Stenkjær, Specialekoordinator fra Skovskolen. Sammen med hans kollega biolog Jane Kongstad Nielsen er de ansvarlige for det intensive undervisningsforløb.

Kurset har været baseret på teoretiske øvelser lige fra bestemmelse af træer og urter i vintertilstand til diskussioner omkring behov og nødvendigheden af naturpleje. Der har været en del ekskursioner i felten, hvor flere private lodsejere har støttet op omkring undervisningsforløbet og har givet eleverne muligheder for at se, hvad de konkret går og laver. Der har ligeledes været besøg på de to store kommunale naturgenopretningsprojekter i Horreby Lyng samt Bøtøskoven.

”Det er dejligt, at vi og en lang række private lodsejere kan have dette gode samarbejde med Københavns Universitet” udtaler Frederik Cordes, Leder af Natur, Guldborgsund Kommune.

”At vores naturgenopretningsprojekter kan bruges i undervisningsmæssig sammenhæng er meget relevant – da vi i dialog med de studerende og deres undervisere lærer nyt, kan fortælle om vores erfaringer  og samtidigt får hjælp til praktiske opgaver. Samtidigt kommer der fokus på vores arbejde med beskyttelse af naturen og samtidig udvikling heraf til gavn for både naturen, lodsejerne og ikke mindst de mange der besøger vores naturområder.”

For ydereligere information kontakt
Anita Pedersen, projektleder tlf. 5473 1980  aped@guldborgsund.dk
Kristian Stenkjær, Skovskolen tlf. 2393 3131  krst@ign.ku.dk