Snefnug i mosen

maj 22, 2018 | Nyheder

I øjeblikket udspiller der sig et meget spektakulært syn ude i højmosen Horreby Lyng. Højmosen ligner et vinterlandskab. 

Højmoseplanten Smalbladet Kæruld blomstrer i højmosen Horreby Lyng. Den er en af de plantearter, som har haft glæde af det store naturgenopretningsprojekt, som Guldborgsund Kommune i øjeblikket gennemfører med finansiering fra EU.

Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er i tidens løb gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for at der kunne udvindes tørv. Vi forsøger så at retablere mosen.

– Det er et spørgsmål om vand, udtaler Leder af Natur Frederik Cordes. – Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnummosser, som kræver meget fugtige forhold. Med spagnummosserne følger der andre højmosearter som har stor glæde af fugtigheden som for eksempel Smalbladet Kæruld. Arten er gået eksplosivt frem og har stor glæde af det fugtigere miljø.

Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne, kunne blive ledt rundt om mosen. Projektet er nu en i ”venteposition”, for at kunne se hvordan tiltagene virker. Indtil videre ser alt rigtig fornuftigt nu. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med cirka 20 mio. kr.