Opsætning af vandstands­målere

jan 22, 2014 | Nyheder

I forbindelse med EU Life projektet er der rundt omkring i Horreby Lyng blevet opsat nogle vandstandsmålere, som skal måle mosens grundvandsspejl. Der er opsat nogle hvide filterør med små huller i, hvor vandet kan sive ind igennem.

Disse hvide rør er bundet op på nogle stål rør, som er hamret helt ned i den faste bund under højmosen. Stålrørene stabiliserer filterrørene. Der er taget gps- positioner til alle rørene.

I de hvide rør hænger der en digital vandstandsmåler, som hver fjerde time måler vandets bevægelser. Hver måler kan opsamle op til 24.000 målinger svarende til 11 års data. Vi vil aflæse vandstandsmålerne regelmæssigt. De indsamlede data vil indgå som baggrundsmateriale, for det videre arbejde med at udarbejde en forvaltningsplan for højmosen.På den centrale del af mosen, kom vi længst ned. Her var der 6, 5m ned til den faste bund – dvs. højden af det tilbageværende tørvelag og den underjordiske sø tilsammen. På de fire opsatte målestationer stod vandet op til 0,3 -1,0 m under jordoverfladen.