I højmosen Horreby Lyng er der nu etableret en handicapegnet plankesti, som sikrer adgang til at opleve tørvegravene helt tæt på.

Den 40 m lange handicapplankesti leder en ud i den nærmeste tørvegrav til Naturrummet i Horreby Lyng.

– Det er en helt unik mulighed, der byder sig for os med særlige behov, der har vanskeligheder med at komme ud i naturen, udtaler Kenneth Nielsen, formand for Guldborgsund Kommunes Handicapråd.

– Vi har i Byrådet i Guldborgsund Kommune vedtaget en Naturstrategi, som vi arbejder for at realisere. Det betyder, at vi arbejder for både at bevare, pleje og værne om naturen samt sikre oplevelser og adgang til naturen. Det er dejligt, at vi nu har sikret en handicapegnet adgang til spændende oplevelser i Højmosen Horreby Lyng, udtaler Peter Bring-Larsen, formand for Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget, Guldborgsund Kommune.

Etablering af den handicapegnede adgang er samtidig i overensstemmelse med Guldborgsund Kommunes handicappolitik.

Naturrummet, som ligger inde midt i højmosen, blev åbnet i maj 2019 med en udstilling om højmosens kultur- og naturhistorie. Det er via midler fra EU LIFE, som også har finansieret naturgenopretningen af mosen, at Guldborgsund Kommune nu har haft mulighed for at forbedre handicapadgangen i området.

Der er nu etableret en handicapegnet plankesti på cirka 40 meter, som går fra Naturrummet og ud på en tørvegrav. For enden af denne plankesti har vi fået lavet en platform på 3×4 meter, hvorfra man kan nyde det særlige dyre- og planteliv. – Vi er så glade over, at vi kan tilbyde folk med særlige behov denne unikke mulighed, udtaler Karen-Marie Vinther-Larsen, projektleder i Guldborgsund Kommune.

– Det var en dejlig oplevelse for mig at komme helt ud i mosen og mærke den ”under huden”, udtaler Kenneth Nielsen. Jeg håber, at der er andre, der ligesom mig er kørestolsbrugere, som vil benytte sig af denne nye mulighed.

Indgang til Horreby Lyng sker via Spangvej. Fra p-pladsen er der cirka 450 meter til Naturrummet.

Kontakt:
Formand for Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget, Guldborgsund Kommune, Peter Bring-Larsen, Tlf. 2518002, e-mail pbrl@guldborgsund.dk
Formand for Guldborgsund Kommune Handicapråd, Kenneth Nielsen tlf. 50404398, e-mail kenneth.larsen.damer@gmail.com
Projektleder Karen-Marie Vinther-Larsen, Guldborgsund Kommune tlf. 25182653, e-mail kvla@guldborgsund.dk