Enighed om aftaler mellem lodsejere og Guldborgsund Kommune i Horreby Lyng

aug 31, 2015 | Nyheder

Torsdag den 27. august 2015 er en dato, der vil gå over i historien omkring den fremtidige sikring af højmosen Horreby Lyng.

”Retten var sat” på Traktørstedet Pomle Nakke, da dommer Henrik Lind Jensen, Retten i Glostrup, formand for Jordfordelingskommissionen afsagde kendelse under overværelse af 48 lodsejere og tilhører fra nærområdet. Afsigelsen af kendelsen var kulminationen på de sidste to års arbejde med at opnå enighed mellem lodsejerne og Guldborgsund Kommune omkring udførelse af naturgenopretning af højmosen. Det, at der er blevet afsagt en kendelse, betyder, at alle skriftlige aftaler er blevet erklæret juridisk gyldige, samt at de efterfølgende vil blive tinglyst på lodsejernes ejendomme.

”Det er en meget stor dag i dag” udtaler projektleder Anita Pedersen. ”Det er en stor dag ikke kun for Horreby Lyng og dens lodsejere men også for alle borgerne i nærområdet og i hele kommunen”.

”Det er et helt enestående samarbejde, vi har haft med de 37 lodsejere i Horreby Lyng”, udtaler Anita Pedersen. ”Uden deres velvillighed og opbakning ville vi aldrig kunne have sikret højmosen for eftertiden. Det sammenhold og opbakning der har været er helt unik, og alle har virkelig villet det her. Vi kan nu med god samvittighed sige, at vi har gjort vores bedste til, at vores efterkommere også får mulighed for at opleve den specielle og unikke højmosenatur, vi har midt på Falster”. Lodsejeraftalerne er blevet indgået efter et meget tæt samarbejde med konsulent Lausten Hansen fra Jordfordelingskontoret, NaturErhverv i Tønder samt Guldborgsund Kommune.

Se tillige følgende link:
 http://www.tveast.dk/nyheder/27-08-2015/2225/ekstraudsendelse-2215-27-august-2015#player