Midlertidig omlægning af stierne

Vi har i efteråret 2013 foretaget en del rydninger af hugstmodent nåletræ på Lyngen. I henhold til fredningen er vi forpligtiget til at fjerne det. Arbejdet med de store rydningsmaskiner har desværre medført, at flere af skovvejene er svært ufremkommelig. Derfor har vi midlertidigt nedlagt alle ruterne og lavet en erstatningsrute, som er markeret med sorte pile. Tiden og vejret vil vise hvornår vi kan åbne op for ruterne igen. På trods af ulejligheden, håber vi at du alligevel får en god og dejlig tur ude i mosen.

Rutekort erstatningsrute