Planter i mosen

Plantelivet i mosen bærer præg af at mosen har været meget udtørret. Udover de oprindelige højmosearter findes der også arter, der kan vokse på mere tørre steder. 

Dernæst ses der typiske ”vejrabat” arter der er indslæbt langs veje og stier.

Læs mere om mosen

Horreby Lyng har en rig kultur­historie

Alle der regelmæssigt kommer på Horreby Lyng får et kærlighedsforhold til dette særlige naturområde. Der er mange skrøner, fortællinger, sagn og myter.