Padder og krybdyr i mosen

I Horreby Lyng findes der et stort antal padder og krybdyr. Mest bemærkelsesværdig er de to slanger Hugorm og Snog. De er fredet, det vil sige, at de ikke må slås ihjel eller indsamles. Både Hugorm og Snog er i kraftig tilbagegang i Danmark. Men her findes også almindelige arter som bl.a.: Almindelig Firben, Grøn Frø og Stålorm. Stålorm er et slangelignede dyr, som reelt er et firben uden ben.

Foto: Thomas W. Johansen

Hugorm

Latin: Vipera berus

Hugorm findes i mosen både i den almindelige gråbrune form med sorte zig-zag striber og i den helt sorte form. Hugormen har to bagudrettet gifttænder i overmunden. Den føder levende unger. De voksne bliver 35-100 cm. Hugorme lever bl.a. af mus som fx Brandmus. Hugorm er giftig – søg læge, hvis du bliver bidt.

Foto: Thomas W. Johansen

Snog

Latin: Natrix natrix

Snogen er helt sort på oversiden med to gule karakteristiske nakkepletter. Den lægger hvidlige ovale æg, der er 2-3 cm store. Ungerne er 14-22 cm lange og som voksne bliver de 50-140 cm. Snogen lever bl.a. af frøer som Grøn Frø.

Foto: Thomas W. Johansen

Stålorm

Latin: Anguis fragilis

Stålormen er ensfarvet brunlig eller grålig og er mørkest på undersiden. Når den føler sig truet, kan den ”kaste” halen for at skræmme fjenden. Halen gendannes men kun som en kort halestump. Den føder levende unger. De voksne bliver 25-43 cm. Stålormen lever primært af snegle og regnorme.

Foto: Thomas W. Johansen

Grøn Frø

Latin: Rana esculenta

Den Grønne Frø ser man tit sidde og sole sig på brinkerne ved tørvegravene, men de hopper i vandet ved den mindste forstyrrelse. I det tidlige forår høres en livlig vækkekoncert. Både hanner og hunner kan kvække, men det er kun hannerne, som har store ydre kvækkeposer, der pustes op som balloner ved mundvigen.