Guldsmede og Dag­sommer­fugle

Det Hvide C. Foto: Thomas W. Johansen

Der er fundet et stort antal arter af guldsmede og dagsommerfugle i mosen, der er tilknyttet sure og næringsfattige levesteder. Der er set 21 arter af guldsmede og 24 arter af dagsommerfugle, hvilket for begge grupper er et højt antal. Her kan fremhæves den truede og sjældne Stor Kærguldsmed samt dagsommerfuglene Det Hvide C, Hvid Admiral, Iris, Sørgekåbe og Østlig Takvinge.

Stor Kærguldsmed

Latin: Leucorrhinia pectoralis

Hannen af Stor Kærguldsmed kendes på sin citronguleplet på det syvende bagkropsled. Hunnen og de unge hanner har sortrødlig bagkrop. Den bliver op til 4,5 cm lang og kan have et vingefang på 7 cm. De voksne dyr opholder sig det meste af tiden på deres udkigspost, hvorfra de angriber bytte, der flyver forbi. De jager via deres fremragende syn. Byttet består som regel af mindre insekter, som den fortærer, mens den sidder på sin udkigspost. Den ses flyve fra sidst i maj til sidst i juli. Stor Kærguldsmed er så sjælden på europæisk plan, at dens tilstedeværelse alene er nok til, at Horreby Lyng er blevet udpeget til et særligt naturområde i EU, et Natura 2000-område, som Danmark er forpligtiget til at passe på. Guldborgsund Kommune er derfor pålagt et stort ansvar med at sikre levestedet for denne særlige art.