Mosens dyreliv

Der findes ikke nogen dyrearter, som er særlig specielle for højmoser. Men her findes alligevel nogen arter i Horreby Lyng, som er værd at fremhæve.

Tranen med sin imponerende dans og flotte stemme ses lejlighedsvis i mosen. Den lever meget skjult, og det kan ikke udelukkes, at den yngler her. Rørhøgen ses i sin gyngende flugt flyve over tørvegravene. Den sjældne Stor Kærguldsmed ses jagte sit bytte i tørvegravene i juli måned. I skumringen i sommerhalvåret oplever man tusinder af flagermus, som er på jagt efter insekter over de åbne moseflader.

Guldsmede og Dagsommerfugle

Der er fundet et stort antal arter af guldsmede og dagsommerfugle i mosen, der er tilknyttet sure og næringsfattige levesteder…

Padder og krybdyr

I Horreby Lyng findes der et stort antal padder og krybdyr. Mest bemærkelsesværdig er de to slanger Hugorm og Snog. De er fredet, det vil sige, at de ikke må slås ihjel eller indsamles.

Pattedyr

I Horreby Lyng finder man et bredt udsnit af de danske pattedyr. Her er de almindelige større danske arter som Hare, Ræv og Rådyr. Der er ikke foretaget en systematisk kortlægning af de mindre pattedyr.

Fugle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum quis lobortis felis, aliquet pretium mauris. Sed lorem lacus, fermentum eu neque nec.

Læs mere om mosen

Horreby Lyng har en rig kultur­historie

Alle der regelmæssigt kommer på Horreby Lyng får et kærlighedsforhold til dette særlige naturområde. Der er mange skrøner, fortællinger, sagn og myter.