Tørvegravning

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår man påbegyndte tørvegravningen på Horreby Lyng. Men der findes gamle dokumenter, som beskriver, at man allerede i 1844 har foretaget tørvegravning.

I 1890 blev der foretaget en undersøgelse af tørvelagets tykkelse for at vurdere mulighederne for en egentlig tørveproduktion. Der var flere steder, hvor man på dette tidspunkt vurderede, at tørvelaget var omkring 10 m tykt.

Der er blevet gravet megen tørv i lyngen både under første og anden verdenskrig. Særligt under anden verdenskrig blev kul en mangelvare og tørvemoser en guldgrube. Corselitze Gods påbegyndte en massiv indvinding af tørv. Der blev etableret et sindrigt system af kanaler for at afvande mosen. I sommerhalvåret når vandspejlet var lavest, blev der udvundet tørv. I 1940 da produktionen var højest, blev der udvundet ca. 6.000 tons. Den primære aftager af tørven var sukkerfabrikken i Nykøbing Falster.

13 9

Mændene stod med håndkraft og gravede tørven fri. Arbejdet med at stable tørvene var kvinde- og børnearbejde. Det vurderes, at da tørveproduktionen var på sit højeste, var der mere end 100 mænd, kvinder og børn beskæftiget i mosen. Horreby Lyng var derfor i en periode den største arbejdsplads på Falster.ændene st

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *