Tiden efter 1940

I Horreby Lyng blev der gravet store mængder tørv under 1. og 2. verdenskrig og i mellemkrigsårene.

Særligt under 2. verdenskrig, da kul for alvor blev en mangelvare, påbegyndte Corselitze Gods en massiv indvinding af tørv med maskiner på deres del af mosen. Der blev etableret et system af kanaler til at afvande mosen.

Tørven blev gravet fri med håndkraft. Tørvegravene kunne være op til 3-4m dybe og tørven blev hentet op med transportbånd. Herfra blev tørven presset eller æltet i en maskine og fordelt på det tilstødende areal. Når tørven var næsten tør, blev den stablet i tårne for at tørre. Den største aftager af tørv, var sukkerfabrikken i Nykøbing Falster.

Foto: Stubbekøbing Lokalhistorisk Arkiv

I 1940-1941, da produktionen var på sit højeste, blev der produceret 16 mio. pressetørv og 2 mio. æltetørv i alt ca. 6.000 tons om året. Godsets skovarbejdere arbejdede om sommeren i mosen, der blev arbejdet i to eller tre holds skift, og arbejdet var på akkord samt godt betalt. Det vurderes, at mere end 100 mænd, kvinder og børn var beskæftiget i ”tørven”. Horreby Lyng var derfor om sommeren en af de største arbejdspladser på Falster.

Animationsfilm (eks. fra Horreby Lyng appen)

Tryk på hvid pil nederst på billede til venstre og få en unik oplevelse. Hent filmen på appen ”højmosen Horreby Lyng”.

Læs mere om mosen

I Horreby Lyng kan du se mange fine og sjældne dyre

Horreby Lyng har en bred flora af store og små dyr med fjer og skalaer.