Jernaldermanden fra Horreby Lyng

I slutningen af sidste istid, da isen smeltede, lå der af og til store stykker is tilbage, som var længere tid om at smelte – den såkaldte dødis. Når dødisen endelig smeltede efterlod den et stort hul – et såkaldt dødishul. Dødishullet blev ofte til en sø. Horreby Lyng har historisk været en sø.

JernaldertingGennem det meste af oldtiden har der færdedes mennesker ved søen Horreby Lyng.
En privat samler har her fundet flinteredskaber fra stenalderen og enkelte genstande fra jernalderen.

I de ældste tider har stenalderfolket bosat sig her for at fiske og jage ved den store sø med rørskoven, hvor der har været et rigt fugle- og fiskeliv – et oplagt sted at bosætte sig. De har efterladt sig kasserede redskaber af flint, især i mosens vestlige del synes der at have været bopladser fra stenalderen.

Jernalderfolket har også færdes her. Der er fund fra den periode, vi kalder førromersk jernalder og begyndelsen af romersk jernalder, omkring tidspunktet for Kristi fødsel for ca. 2000 år siden. Tæt ved skiltet her blev der i 1940 under tørvegravning fundet rester af et menneskeskelet og af en skinddragt. Begge dele formodes at være fra jernalderen. Det er dateret til 376 e. kr. Man ved ikke, om det er en ofret person, eller om det er en, der er faldet i søen og druknet ved et uheld.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *