Skind­kappen – et histo­risk klæde­stykke

I Horreby Lyng er der fundet en skindkappe, som er lavet af gedeskind og syet sammen med senetråd.

Rester af skindkappe fundet under anden verdenskrig i forbindelse med tørvegravning. Foto: Nationalmuseet

Skindkappen er fra keltisk jernalder ca. 235 f. Kr. Den er fundet i en tørvegrav i forbindelse med tørvegravning i 1940. Kunsten at forarbejde dyreskind til beklædning er et gammelt håndværk. Man ved
ikke hvordan fortidens mennesker behandlede og forarbejdede dyreskindene, men fund af redskaber af især flint og ben har formentlig været anvendt til at forarbejde skindene.

Læs mere om mosen

I Horreby Lyng kan du se mange fine og sjældne dyre

Horreby Lyng har en bred flora af store og små dyr med fjer og skalaer.