EU-life

Projekt Østdanske Højmoser

life_LOGOnatura-20003_LOGO

Guldborgsund og Sorø kommuner er i et fælles projekt blevet tildelt EU midler til et naturgenopretningsprojekt med et samlet budget på 40 mio kr.. Projektet skal sikre de sjældne naturområder i højmoserne Horreby Lyng beliggende på det centrale Falster samt Verup Mose og Sandlyng Mose begge dele af Store Åmosen beliggende i Vestsjælland.

Højmoserne er ikke kun en sjælden naturtype i Danmark men i hele Europa. Efter mange års tørvegravning og intensiv dræning er højmoserne stort set forsvundet. Højmoserne er udpeget af EU til såkaldte Natura 2000-områder, hvor kommunerne har en meget tung og ansvarsfuld opgave i forhold til EU, for at sikre højmoserne for eftertiden. Naturgenopretningsprojektet skal skabe forudsætninger for, at højmoserne på sigt kan udvikle sig til velfungerende højmoser igen.

Projektet vil arbejde med følgende: • Forbedringer af uhensigtsmæssig hydrologi i mosen, herunder lukning af grøfter og kanaler.

• Sikring af uhindret vandafledning fra de omkringliggende landbrugsarealer
• Rydning af uønsket opvækst
• Forbedrede levevilkår for højmosernes dyre- og plantearter
• Formidling og publikumsfaciliteter

Selve udarbejdelsen af ansøgningen er venligst finansieret af Natur- og Miljøprojektspuljen, NaturErhverv, Fødevareministeriet via Danmarks Naturfredningsforening og 15. Juni Fonden.

Projektet forløber i perioden 2013-2018.

Du kan læse mere om projektet på  www.lifeeast.dk

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *