Kategoriarkiv: Arrangementer

Åbent hus i Horreby Lyng 4. september 2016

HORREBY LYNG NATURGENOPRETNINGSPROJEKTET – INVITERER TIL ÅBENT HUS gravko_felt A455Har du lyst til at høre mere om det store naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng, og har du lyst til at se store maskiner. Så er muligheden der!
Søndag den 4. september 2016 kl. 10.00-12.00 inviterer Guldborgsund Kommune til informationsmøde for alle interesserede. Mødested ved det store åbne område kaldet Lyngen (300m ind ad hovedskovvejen fra p-plads beliggende Spangvej, 4800 Nykøbing F)

Til mødet vil der være mulighed for at se nogle af de store maskiner på arealerne, samt få information om projektet samt stille spørgsmål til projektets medarbejdere. Vi laver en lille rundvisning kl. 10.30 og igen kl. 11.30 begge af 30 min varighed.

”Anlægsarbejdet er i fuld gang. Vi er rigtig glade for at, eftersommeren stadig er meget tør. Des tørre – des nemmere er det for os, at få udført arbejdet. Vi er så glade for, at vi er nået så langt. Det har været et fantastisk samarbejde, vi har haft med de lokale lodsejere” udtaler Leder af Natur, Frederik Cordes.

Projektet er fuldt finansieret af EU LIFE og Miljøministeriet. Følg projektet på www.horrebylyng.dk

Projektet udføres som et samarbejde mellem entreprenør Troels Jørgensen a/s, Naturrådgivningen og Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.
Ydereligere oplysninger om projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen aped@guldborgsund.dk tlf. 5473 1980

Højmosetur i Horreby Lyng

DOF Storstrøm, DOF og Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Kommune

SØNDAG 10. JULI 2016
KL. 09:00 – 12:00
Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur

Falsters største højmose viser en masse spor efter datidens tørvegravning. Guldborgsund Kommune er i gang med at genoprette en del af mosen som en rigtig højmose med lyng, og al uønsket trævækst fjernes. De nye gangbroer over hængesækken giver os mulighed for at komme ganske tæt på mosens specielle flora og fauna, f.eks. den insektædende plante Rundbladet Soldug og mange arter af guldsmede. En anden specialitet er dagsommerfuglen Iris, som vi vil prøve at lokke ned fra trækronerne med nogle søde sager!

Der er i området nogle fine borde/bænke, som vi vil afprøve, så tag lidt mad og drikke med, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Kikkert og fornuftigt fodtøj vil være en god ide at medbringe.

Læs mere om stedet på http://www.horrebylyng.dk/
TILMELDING
Ingen.

TURLEDER Hans Lind og Benny Steinmejer

KONTAKT Hans Lind, 6167 1843 og Benny Steinmejer, 2514 3939

MØDESTED
Nærmeste GPS-adresse hedder Lyngvejen 9, 4800 Nykøbing F. I Horrebys nordlige udkant køres ad Lyngvejen, og derefter finder man P-pladsen for enden af Spangvej i mosens sydlige udkant.

ÅBENT HUS I HORREBY LYNG

PRESSEMEDDELELSE

Kom og vær med til naturaktiviteter for børn og voksne i mosen

Yderligere information om Åben Hus arrangementet

Lørdag den 28. maj fra kl. 10-23 er der åbent hus i Horreby Lyng, hvor Guldborgsund Kommune åbner mosen op for børn og voksne med en Plakat_webmasse naturaktiviteter.

Vi er så stolte over, at præsentere et alsidigt program for hele dagen, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Der er tilbud om guidet fugle- og planteture, aktiv naturpleje, natur- og kulturhistorisk vandring samt information om EU projektet. Dernæst er der tilbud om guidet vandreture ad den fem km lange rute ”spor i landskabet”, dyr i natten, ringmærkning samt kik på dagsommerfugle mv.

Den helt store hovedattraktion er Krible-Krable aktiviteter. Det er Danmarks Radio børnekanal Ramasjang, der i samarbejde med Naturvejlederforeningen har fokus på dyr i børnehøjde i hele maj måned. Krible-Krable kulminerer i fjernsynet i den sidste uge i maj. Det vil vi bakke op omkring i Guldborgsund Kommune, udtaler naturvejleder Johnny Madsen. Vi vil have alle former for udstyr og små opgaver med ud i mosen, som børn kan løse sammen med deres forældre.

Med arrangementet fejrer vi også den Europæiske Natura 2000-dag, som er en markering af de sjældne naturtyper i Europa. Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. Højmoser er en sjælden naturtype, der ikke kun er truet og i tilbagegang i Danmark men også på Europæisk plan. Dette er også årsagen til, at vi er blevet tildelt 20 mio. kr. fra EU LIFE til at foretage naturgenopretningsaktiviteter i mosen. Vi forventer, at påbegynde anlægsarbejdet efter sommerferien. Kom og hør mere om dette til Åbent Hus arrangementet.

Åbent Hus arrangementet udføres i samarbejde med bl.a. Dansk Ornitologisk Forening, Falsters Hjerte, Gedser Fuglestation samt Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

Du kan læse mere om åbent hus arrangementet på www.horrebylyng.dk

For yderligere information kontakt

Naturvejleder Johnny Madsen på tlf. 2518 0920 joma@guldborgsund.dk eller

Projektleder Anita Pedersen på tlf. 54731980 eller aped@guldborgsund.dk

Yderligere information om Åbent Hus 28.maj 2016

Krible-krable. Naturvejleder Johnny Madsen hjælper med opgaver og udstyr til at børn og deres forældre kan finde krible-krable dyr i mosen.

Fugleture. Dansk Ornitologisk Forening guider rundt i mosen – fuglestemmer og hvad vi ser. Nattergalen er kommet, måske ser vi en trane eller musvåge. Ved regn og blæst ser og hører vi ikke så meget.

Ringmærkning. Gedser Fuglestation sætter net op i birkeskoven ved den sydlige del af lyngstykket. De vil her vise fugle frem. I tilfælde af regn, blæst og koldt vejr vil der IKKE blive ringmærket da fuglene bliver underafkølet og hermed dør. Man må ikke røre ved fuglene eller pille dem ud af nettet. Vent på at fuglestationens folk kommer og viser dem frem.

Planter i mosen. Biolog Eigil Plöger fra Agalaja vil på en guidet rundtur fortælle og vise mosens planter.

Natur- og Kulturhistorier samt EU Projektet. EU LIFE Projektleder Anita Pedersen vil formidle mosens historier samt om EU Projektet.

Dagsommerfugle. Gedser Fuglestation vil hænge lokkemad op i buske og træer omkring lyngen, så man nærmere kan studere sommerfugle i mosen. I tilfælde af blæst, regn og koldt vejr, vil det blive aflyst, da de ikke flyver.

Naturpleje. Under ledelse af Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen skal der laves naturpleje på det åbne stykke øst for lyngen. Der skal hives birk, gran og brombær op. Husk havehandsker og havesakse.

Rundtur på Sporet. Falsters Hjerte guider over tre omgange rundt på den 5 km rute som går fra P-plads på Horreby Lyng, gennem mose, ud på markerne nord-vest for Horreby, til Horreby by og retur til p-pladsen. Ruten er ikke farbar med klapvogn eller barnevogn. Tag godt med fodtøj på.

Natteløb. Falsters Hjerte arrangerer natteløb for børn og barnelige sjæle. Husk lommelygte.

Dyr i natten. Flagermus og natfugle – Thomas W. Johansen, Senatur fortæller om flagermus og natfugle i mosen. Natsommerfugle. Gedser Fuglestation har lys og lokkemad med til natsommerfugle. I tilfælde af regn og blæst kan arrangementet ikke gennemføres, da flagermus og natsommerfugle ikke vil  flyve.

Stjernekig. Naturvejleder Johnny Madsen fortæller om stjernebillederne, vi kan se på himlen. Hvis det bliver overskyet, kan arrangementet ikke gennemføres.

Salg af kaffe/kage og te – fra kl. 14-16 Falsters Hjerte står for dette.

Pølsevogn fra kl. 16-19.

Fuglekasser. Gedser Fuglestation sælger fuglekasser ved Torvet.

Husk ordentligt fodtøj, solcreme og myggeolie.

Yderligere spørgsmål kontakt Naturvejleder Johnny Madsen på tlf. 2518  0920  eller Projektleder Anita Pedersen tlf. 2518 2325

Foredrag ”Horreby Lyng – Falsters største svamp”

Onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Møllebakkeskolen
Horreby Aftenhøjskole,
ved Projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. I 2013 har Guldborgsund Kommune fået tildelt 20 mio. kr. fra EU LIFE til naturgenopretning af dette enestående naturområde.

Under foredraget vil vi få belyst, hvad en højmose er, hvorfor vi er forpligtiget til at bevare mosen for eftertiden, samt nogle af de historier, sagn og myter som mosen gemmer.

Entre 50 kr incl kaffe/te og kage.

Følg naturvejlederen ud i den fascinerende højmose og hør om de sjældne planter og dyr, som lever her. Ingen tilmelding, mød bare op.

Hvornår: Fredag den 3. juli, fredag den 10. juli og fredag den 4. august
Tid: Kl. 18:30
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Tilmelding: Ingen tilmelding, mød bare op.
Sted: Horreby Lyng, P-plads syd, Spangvej.

 

 

 

Vandretur rundt i højmosen

Vandretur rundt i højmosen for at komme tæt på mosens specielle flora og fauna.

Falsters største højmose viser en masse spor efter datidens tørvegravning. Nu forsøger man at genoprette en del af mosen som en rigtig højmose med lyng, og uønskede nåletræer fjernes. De nye gangbroer over hængesækken giver os mulighed for at komme tæt på mosens specielle flora og fauna, f.eks. den insektædende plante Rundbladet Soldug samt den europæiske sjældenhed Stor Kærguldsmed.
Læs mere på
 http://www.horrebylyng.dk/

Turledere: Benny Steinmejer og Hans Lind
Yderligere info: Benny: 2514 3939 eller Hans: 6167 1843
Turen laves i samarbejde mellem DOF Storstrøm og Guldborgsund Kommune.

Arrangeret af: Dansk Ornitologisk Forening – Storstrøm. 
Dato: Søn. d. 14. juni 2015
Tidspunkt: kl. 9-13
Sted: Horreby Lyng, P-plads syd , Spangvej , Nykøbing F.

 

Kom og oplev hvordan der udføres naturpleje i Horreby Lyng

Invitation til fejring af den europæiske Natura 2000-dag

Torsdag den 21. maj 2015 kl. 16.00 – 18.00

I anledning af den Europæiske Natura 2000-dag torsdag den 21. maj 2015 inviterer vi til præsentation af, hvordan der udføres naturpleje i Horreby Lyng.

Horreby Lyng er den eneste højmose på Falster og med sine 150ha, fylder den godt i landskabet. Højmoser er en truet naturtype ikke kun i Danmark men også på europæisk plan. På den baggrund er Horreby Lyng udpeget til et særligt naturområde, – et Natura 2000-område som vi er forpligtiget til at passe særligt på. På den baggrund har Guldborgsund kommune i samarbejde med lodsejerne i  Horreby Lyng igangsat et større naturgenopretningsprojekt, som løber frem til 2018. Projektet er finansieret med 20 mio kr fra EU og Miljøministeriet.

Formålet med arrangementet er at gøre offentligheden opmærksom på det Europæiske netværk af særlige værdifulde naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder, som Horreby Lyng er en del af.

Der vil blive demonstreret forskellige former for naturpleje i området.

Alle der deltager opfordres til, at hjælpe med at fjerne birkeopvækst og brombærkrat primært på det åbne og tørre stykke på lyngen.

HUSK at medbringe arbejdshandsker, havesaks og gode sko/støvler (beskyttelse mod hugorme).

Tag venner og familie med til informative og hyggelige timer i Horreby Lyng.

Parkering ved p-plads på Spangvej, 4800 Nykøbing F.

For eventuelle spørgsmål til arrangementet kan i kontakte Leder af Natur Frederik Cordes på tlf. 5473 2007 eller projektleder Anita Pedersen på tlf. 5473 1980.

Mange hilsner

Guldborgsund Kommune, Center for Miljø & Plan

Foredrag om højmoser og projektet i Horreby Lyng

Vil du lære mere om højmoser og deres fantastiske biologi? Vil du vide noget om det store EU LIFE projekt i Horreby Lyng? Har du lyst til at høre nogle af de historier, sagn og myter, som gemmer sig i Horreby Lyng. Så er der hele to muligheder her i foråret:

Søndag den 22. marts kl. 13.30 Kirkestien 6b, Nysted. Pris 60 kr. Arrangør Nysted Folkeuniversitet. Se mere på www.folkeuniversitetet.dk

Højmoser, en sjælden og truet naturtype – belyst ved vores egen Horreby Lyng. v/ biolog Anita Pedersen.

Hvad er en højmose. Hvordan opstår den. Hvilke trusler er der mod højmoserne i fremtiden, og hvorfor har EU og staten prioriteret at tildele 20 mio kr til Guldborgsund Kommune for at naturgenopretning i Horreby Lyng. Hvad går naturgenopretningsprojektet ud på?

Torsdag den 23. april kl. 1900 Biblioteket Stubbekøbing. Pris ?. Arrangør Lokalhistorisk Forening Stubbekøbing. Kontakt smj@dlgtele.dk

Hvad er en højmose. Krydret med historier, sagn og myter fra Horreby Lyng. V/biolog Anita Pedersen.

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. I 2013 har Guldborgsund Kommune fået tildelt 20 mio kr. fra EU LIFE til naturgenopretning af dette enestående naturområde. Under foredraget vil vi få belyst, hvad en højmose er, hvorfor vi er forpligtiget til at bevare mosen for eftertiden, samt nogle af de historier, sagn og myter som mosen gemmer.