Alle indlæg af Britta.Kofoed

Uddannelse og natur

Undervisning i pleje og forvaltning af lysåbne naturtyper på Lolland-Falster

Et hold på 13 elever fra Skovskolen, Københavns Universitet gæster i øjeblikket Guldborgsund Kommune. Eleverne kommer fra hele landet og følger et tre ugers intensivt kursus i biotop- og vildtpleje.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Naturenheden i Guldborgsund Kommune”, udtaler Kristian Stenkjær, Specialekoordinator fra Skovskolen. Sammen med hans kollega biolog Jane Kongstad Nielsen er de ansvarlige for det intensive undervisningsforløb.

Kurset har været baseret på teoretiske øvelser lige fra bestemmelse af træer og urter i vintertilstand til diskussioner omkring behov og nødvendigheden af naturpleje. Der har været en del ekskursioner i felten, hvor flere private lodsejere har støttet op omkring undervisningsforløbet og har givet eleverne muligheder for at se, hvad de konkret går og laver. Der har ligeledes været besøg på de to store kommunale naturgenopretningsprojekter i Horreby Lyng samt Bøtøskoven.

”Det er dejligt, at vi og en lang række private lodsejere kan have dette gode samarbejde med Københavns Universitet” udtaler Frederik Cordes, Leder af Natur, Guldborgsund Kommune.

”At vores naturgenopretningsprojekter kan bruges i undervisningsmæssig sammenhæng er meget relevant – da vi i dialog med de studerende og deres undervisere lærer nyt, kan fortælle om vores erfaringer  og samtidigt får hjælp til praktiske opgaver. Samtidigt kommer der fokus på vores arbejde med beskyttelse af naturen og samtidig udvikling heraf til gavn for både naturen, lodsejerne og ikke mindst de mange der besøger vores naturområder.”

Elever på besøg i Horreby Lyng

For ydereligere information kontakt
Anita Pedersen, projektleder tlf. 5473 1980  aped@guldborgsund.dk
Kristian Stenkjær, Skovskolen tlf. 2393 3131  krst@ign.ku.dk

Tillykke til Horreby Lyng

Horreby Lyng blev et af 37 emner, der har opnået flest stemmer til at komme med i Guldkanon – Guldborgsund Kulturkanon.

”Med de helt utroligt mange gode forslag, der er kommet fra borgerne, har det virkelig været spændende at se, hvad den efterfølgende afstemning her i marts ville munde ud i”, fortæller Martin Lohse, der er formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune.

”Vi endte med både at vælge de tre højest placerede emner inden for hver kategori, og derudover at medtage de næstfølgende 10 højest placerede emner på tværs af kategorierne. Jeg må ærligt indrømme, at jeg bliver pavestolt, når jeg ser på listen over de 37 emner, der er kommet med. De vidner i den grad om, at vi er en kommune, der har rigtig rigtig meget at byde på, lige fra de storslåede naturoplevelser, over det historisk dannende og til både små og store fællesskaber” udtaler Martin Lohse.

Det næste der skal ske er, at de 37 emner skal beskrives og fotograferes, så de kan blive præsenteret på guldkanon.dk og i en bogudgivelse, som præsenteres til sommer. Senere går arbejdet med at udarbejde materiale til undervisningsbrug i gang.

Lodsejere i mosen

Fredag eftermiddag var der rundvisning for lodsejerne i Horreby Lyng. Formålet med rundvisningen var at se på resultatet, af de netop afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med naturgenopretningsprojektet. Der var meget at se på og mange spørgsmål. “Vi glæder os alle sammen over de flotte resultater, og alt i alt er lodsejerne meget tilfredse”, oplyser projektleder Anita Pedersen. Vi ser nu frem til at se, hvordan mosen reagerer på tiltagene. Det første år vil derfor være meget spændende, indtil tørven har sat sig.

530 m ny plankesti

Sådan….nu er 530 m plankesti klar!
Det er en helt eventyrlig oplevelse, der nu venter de besøgende i Horreby Lyng. Den gamle plankesti er blevet forlænget, så vi nu har 530 m ”oplevelsessti” gennem mosen.img_7050

”Det er helt fantastisk”, udtaler projektleder Anita Pedersen Guldborgsund Kommune. ”Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af den kommende efterårsferie til at indvie den nye plankesti. Man får en helt anden oplevelse af mosen og dens rige dyre- og planteliv, når man får mulighed for at komme så tæt på naturen, som man gør ude på planestien”.

Den nye plankesti ligger på en balk, – det er en samling mellem to tørvegrave. Balken er blevet forstærket og forhøjet med 30-50 cm for hindre vandgennemstrømning fra vest. Det er for at sikre de følsomme højmosearter på den centrale den af mosen. Oven på den forhøjede balk er der nu etableret en ny plankesti. Plankestien starter ved stien syd for det åbne lyngstykke ved det midlertidige udsigtstårn.

Ved åbning af den nye plankesti er der nu adgang ad den mest besøgte sti i mosen, ligesom ”Spor i landskabet” ud mod Virket Lyng ligeledes er åben igen. De fleste veje er efterhånden nu mere eller mindre farbare ude i mosen, så man kan sagtens tage på udflugt derude igen. Vær dog stadig opmærksom på skiltning.

Plankestien er en del af det store naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng som venligst er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Troels Jørgensen a/s, Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, Naturrådgivningen, lodsejerne og Guldborgsund Kommune.

Evt. spørgsmål kan rettes til projektleder Anita Pedersen på tlf. 5473 1980 eller aped@guldborgsund.dk

Lukning af stier i Horreby Lyng

Anlægsarbejdet griber om sig nu. Mange stier er nu lukket af sikkerhedsmæssige årsager for al færdsel. Der er stadig adgang op til det åbne lyngstykke, hvor man kan nyde anlægsarbejdet fra vores nye udsigtstårn. Vi henviser til de kort, der er opsats i området. Vi opfordrer Jer alle, til at passe på de store maskiner, når i færdes i området.

Åbent hus på Horreby Lyng var en succes!

tånet_050916 tårnEt halvt hundrede besøgende havde søndag formiddag begivet sig ud på Horreby Lyng for at høre mere i detaljer om det store naturgenopretningsprojekt. ” Vi er rigtig glade for, at så mange trodsede vejret og kom ud og besøgte os”, udtaler projektleder Anita Pedersen. ”Det regnede en del under det åbne hus, men folk var meget fornuftigt klædt på med regntøj og gummistøvler”.

Arrangementet blev holdt i sydenden af det store lyngstykke, hvor der til dagen var blevet åbnet et fire meter højt udsigtstårn. Tårnet er midlertidigt, men det giver en mulighed for at se ud over det store område. Der er en fantastisk udsigt. Samtidig har vi forsøgt at lave tårnet så højt, så det indikerer, hvor høj mosen engang har været. Årtiers dræning og grøftning af mosen for at udvinde tør har bevirket, at tørvelaget er kørt bort, eller tørven simpelthen er faldet sammen.

I den kommende tid vil flere stier være helt lukket for færdsel. Vi har opsat skilte ved de relevante ruter. Læs mere på www.horrebylyng.dk

Yderligere informationer kontakt projektleder Anita Pedersen aped@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1980

Fantastisk -vi nåede det….

Lørdag eftermiddag blev vi færdige med at køre stød ud fra de to store sphagnum bassiner. Hele 38 læs blev det til.

IMG_6860

Vi har kæmpet mod tiden for et stort regnvejrsområde kom ind søndag. Små mængder regn bevirker, at vandspejlet stiger i mosen, så vores arbejde bliver vanskeliggjort.

Stor ros til vores entreprenør Troels Jørgensen A/S