Alle indlæg af bop

Sti mod vest er nu farbar

IMG_5871

Inden efterårsferien åbnede vi i samarbejde med Spor i Landskabet og Falsters Hjerte et spor gennem Horreby Lyng mod Virkethus.

Den første del af sporet gennem Horreby Lyng har imidlertid været meget sumpet og i perioder stået under vand. Vi har nu fået lavet en plankesti på det meste af sporet, så den nu er farbar. I perioder med megen nedbør vil den dog stadig være vanskelig passabel. Men sådan er det at færdes i naturen. 🙂

Foredrag ”Horreby Lyng – Falsters største svamp”

Onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Møllebakkeskolen
Horreby Aftenhøjskole,
ved Projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. I 2013 har Guldborgsund Kommune fået tildelt 20 mio. kr. fra EU LIFE til naturgenopretning af dette enestående naturområde.

Under foredraget vil vi få belyst, hvad en højmose er, hvorfor vi er forpligtiget til at bevare mosen for eftertiden, samt nogle af de historier, sagn og myter som mosen gemmer.

Entre 50 kr incl kaffe/te og kage.

Naturpleje på lyngen

Naturpleje på lyngen
Naturpleje på lyngen.

I disse dage foretages der naturpleje på lyngen. Ved hjælp af denne maskine slås lyngen og græsset helt i bund.Materialet vil efterfølgende blive fjernet fra arealet.

Formålet med naturplejen er at få lyngplanterne til at få en kraftigere vækst, men også at få fjernet det tykke lag græs, arten blåtop, der langsomt kvæler lyngen.

Foredrag om højmoser og projektet i Horreby Lyng

Vil du lære mere om højmoser og deres fantastiske biologi? Vil du vide noget om det store EU LIFE projekt i Horreby Lyng? Har du lyst til at høre nogle af de historier, sagn og myter, som gemmer sig i Horreby Lyng. Så er der hele to muligheder her i foråret:

Søndag den 22. marts kl. 13.30 Kirkestien 6b, Nysted. Pris 60 kr. Arrangør Nysted Folkeuniversitet. Se mere på www.folkeuniversitetet.dk

Højmoser, en sjælden og truet naturtype – belyst ved vores egen Horreby Lyng. v/ biolog Anita Pedersen.

Hvad er en højmose. Hvordan opstår den. Hvilke trusler er der mod højmoserne i fremtiden, og hvorfor har EU og staten prioriteret at tildele 20 mio kr til Guldborgsund Kommune for at naturgenopretning i Horreby Lyng. Hvad går naturgenopretningsprojektet ud på?

Torsdag den 23. april kl. 1900 Biblioteket Stubbekøbing. Pris ?. Arrangør Lokalhistorisk Forening Stubbekøbing. Kontakt smj@dlgtele.dk

Hvad er en højmose. Krydret med historier, sagn og myter fra Horreby Lyng. V/biolog Anita Pedersen.

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. I 2013 har Guldborgsund Kommune fået tildelt 20 mio kr. fra EU LIFE til naturgenopretning af dette enestående naturområde. Under foredraget vil vi få belyst, hvad en højmose er, hvorfor vi er forpligtiget til at bevare mosen for eftertiden, samt nogle af de historier, sagn og myter som mosen gemmer.

Højmoser i fokus

Guldborgsund Kommune var torsdag i den forgangne uge vært for en national workshop om højmoser. Workshoppen blev afholdt på Højskolen Marielyst.

Workshoppen er en del af det store EU LIFE projekt Østdanske Højmoser, hvor Guldborgsund og Sorø Kommuner tilsammen har fået tildelt 40 mio kr til at udføre naturgenopretning i de to højmoser Horreby Lyng og Store Åmose. Workshoppen var en stor succes udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Der kom eksperter ind fra hele landet og derudover deltog der repræsentanter fra lodsejere og Grønt Råd fra de to kommuner.

Anita Pedersen fortæller, at formålet med workshoppen var at drøfte de foreløbige resultater af baggrundsundersøgelser, som har fundet sted i løbet af det sidste år i de to højmoser. Vi havde en masse gode diskussioner. Undersøgelserne skal danne baggrund for forslag til forvaltningstiltag, som vi nu skal i dialog med lodsejerne omkring. Vi glæder os meget til at præsentere disse forslag for lodsejerne, udtaler Anita Pedersen.

Dagen blev afsluttet med en ekskursion rundt i Horreby Lyng, hvor deltagerne fik rig lejlighed til at se på de udfordringer, som projektet står overfor.

Du kan læse mere om EU projektet på www.lifeeast.dk

Højmoseekspert Mette Risager fortæller med begejstring om de muligheder der er på Horreby Lyng. Fra venstre ses lodsejerne fra Horreby Lyng Verner Hansen og Jørgen Hilleke.
Højmoseekspert Mette Risager fortæller med begejstring om de muligheder der er på Horreby Lyng. Fra venstre ses lodsejerne fra Horreby Lyng Verner Hansen og Jørgen Hilleke.

Fem nye svampearter fundet for Danmark i Horreby Lyng

Guldborgsund Kommune har igangsat en kortlægning af dyre- og plantelivet i Horreby Lyng i foråret 2014. Kortlægningen er venligst finansieret af 15. Juni Fonden med 250.000 kr. De første resultater af kortlægningen er nu begyndt at blive afrapporteret – og vi kan ikke få armene ned af bar begejstring, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

Vi har ansat Thomas Læssøe, Københavns Universitet – en af Danmarks førende svampeeksperter til at kortlægge svampe i mosen. Disse fantastiske fund er rigtig for nørder, udtaler Anita Pedersen. Alle fund er af svampe, som er meget specialiserede i, hvad de gror på. De er ofte tilknyttet en speciel plante og er så små, at ingen ville drømme om at spise dem.

De fem nye arter har endnu ikke nogle danske navne og får det måske heller aldrig. Den ene nye art Schirrhia osmundae har specialiseret sig til kun at vokse på døde blade af den sjældne og fredede Kongebregne, som der findes en stor flot bestand af i Horreby Lyng. Den ligner meget en sort bussemand, er kun et par millimeter stor, og vokser på stængler af kongebregne – og det er jo ret specialiseret, udtaler Thomas Læssøe.
Den anden art er Pseudolasiobolus minutissimus. Den er både ny art og slægt for landet. Det er en international uhyre sjælden men måske snarere en overset art. Fundet blev gjort på døde stængler af Smalbladet Dunhammer. Der er kun to tidligere fund af denne art i verden, og det er fra Tyskland samt England. Den tredje art Lachnum winteri, er en såkaldt frynseskive og blev fundet på tagrør-stængler. Den skal nok vise sig at være mere almindelig. Den fjerde, også en skivesvamp, Belonopsis iridis, blev fundet på gul iris. Og den femte er også ny art og slægt for landet og uhyrre lille og så blev den fremdyrket på rådyrlort, Roumegueriella rufula.

Dernæst er der fundet flere arter, som er registeret færre en 10 gange i Danmark og mange nye arter for Falster. Så I kan rigtig være stolte over at have så speciel en mose, udtaler Thomas Læssøe.

Det er ret bemærkelsesværdigt at Guldborgsund Kommune har fået denne mulighed for at foretage en grundig kortlægning af dyre- og plantelivet på en enkelt lokalitet. Det er i nyere tid kun sket på en håndfuld lokaliteter. Den statslige naturovervågning har indtil nu ikke prioriteret svampe, så derfor er det ikke mærkeligt, at vi finder nye arter, udtaler Anita Pedersen.

Har du lyst til at høre mere om disse fantastiske fund, så afholder vi svampetur i Horreby Lyng lørdag den 6. september 2014 kl. 13-16. Mødested p-pladsen syd for mosen. Husk gummistøvler! Turleder Thomas Læssøe. Fokus er på svampenes forskellige tilpasninger og øvrige biologi fremfor deres spiselighed.

Fem nye svampearter fundet for Danmark i Horreby Lyng

Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng

Naturhistorisk svampetur til Horreby Lyng med Thomas Læssøe.

Turen går igennem mosens forskellige naturtyper og hovedvægten vil blive lagt på fortællinger om svampenes forskellige tilpasninger og øvrige biologi fremfor deres spiselighed. Altså en anderledes svampetur.

Mødested: P-pladsen. lørdag 6.september kl. 13-16. Husk gummistøvler.

Sværmerier i natten

Kom og oplev natsommerfuglenes og flagermusenes forunderlige verden

I ly af mørket og ukendt for de fleste, sværmer store flotte sommerfugle, som man ellers skal til troperne for at se.

Dueurtsværmer
Dueurtsværmer

Natsværmere ligner ikke altid små stumper gammelt tapet: Kom med og oplev et udvalg af forsommerens natsommerfugle. På denne årstid flyver de såkaldte aftensværmere, der alle er store ret farvestrålende og som kan stå i stille svirreflugt som kollibrier foran de blomster de suger nektar fra.

Vi regner med at kunne vise et par eksemplarer frem af nogle af disse særligt flotte natsommerfugle, der i øvrigt også har usædvanligt lange snabler, som kan nå ned i de dybeste blomster. Også mange andre natsværmere vil komme til vores lamper og sukkerlokningssnore.

Vandflagermus
Vandflagermus

Der vil blive en kort introduktion til natsommerfuglenes og flagermusenes forunderlige verden, hvorefter vi vandrer ind på lyngen for ved selvsyn at opleve dyrene når de kommer til lys og sukker eller flyver over området.

Flagermusene vil kunne opleves både mod aftenhimlen og vedhjælp af særlige apparater, der gengiver flagermusenes uhørlige orienteringslyde, så vi kan høre dem.

Husk myggeolie og lommelygte.

Arrangementet finder sted i samarbejde med EU Life projektet Østdanske Højmoser Guldborgsund Kommune.

Turleder: Biolog Martin Vestergaard og Entomolog Alex Madsen.

Mødested: P-pladsen ved Horreby Lyng lørdag den 14. juni 2014 kl 21.30.