Alle indlæg af bop

Et nyt unikt oplevelsessted: Horreby Lyng Naturrum

Horreby Lyng Naturrum – en helt enestående mulighed for at kunne opleve højmosen Horreby Lyngs kultur- og naturhistorie – åbner lørdag den 25. maj 2019

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10-13 åbner Guldborgsund Kommune for en helt enestående mulighed for at kunne opleve højmosen Horreby Lyngs kultur- og naturhistorie.

Kommunens medarbejdere vil være i Naturrummet lørdag 25. maj 2019 fra 10-13. Nærmeste GPS-adresse er Spangvej 1, 4800 Nykøbing F.

– Åbningen af Naturrummet er en milepæl på den store rejse med naturgenopretning af Horreby Lyng – Lolland-Falsters største højmose, udtaler Frederik Cordes, Leder af Natur, Guldborgsund Kommune.

Opførelsen af Horreby Lyng Naturrum er en del af det store EU LIFE-naturgenopretningsprojekt, som kommunen sammen med dens lodsejere har arbejdet på siden 2013.

I vores dialog omkring hele projektet har vi mødt en meget stor lokal støtte, opbakning og ejerskab til hele projektet fra lodsejerne om at genskabe højmosen – og om at fortælle om historien, oplevelserne og samtidig invitere til nye oplevelser i Horreby Lyng. Vi har lavet stier, opsat borde/bænke, opsat informationstavler og afholdt naturvejlederture. – Åbningen af Horreby Lyng Naturrum er kronen på værket, slutter Frederik Cordes.

Kom og oplev historier om de ”farlige slanger”, hugorm og snog – den kødædende plante, soldug, og den sjældne stor kærguldsmed samt om barnekraniet fra jernalderen – måske en ofring.

Naturrummet er i sig selv en helt særlig bygning, da den er bæredygtig, fordi den er baseret på lokale ideer, den er bygget af træ, primært fra Horreby Lyng, og fordi den nu skal anvendes til at fortælle vores fælles historie.

Naturrummet bakker ligeledes op om Lolland og Guldborgsund Kommuners fælles projekt ”dannelsesrygsækken”, da stedet fremover vil danne grobund for undervisning/aktiviteter for skolerne. Etableringen af Naturrummet er en efterlevelse af Guldborgsund Kommunes Naturpolitik om, at vi skal tilgodese benyttelse og beskyttelse.

Naturrummet blev indviet af borgmester John Brædder tirsdag den 21. maj 2019 ved et lille lukket arrangement, primært for mosens lodsejere.

Naturrummet er venligst finansieret af EU LIFE, 15. juni fonden, Friluftsrådet, Nordeafonden og Mønbogårdfonden.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt venligst
Frederik Cordes, leder af Natur, mail fc@guldborgsund.dk eller telefon 25 18 08 43
Anita Pedersen, projektleder, mail aped@guldborgsund.dk eller telefon 25 18 23 25

Snefnug i mosen

I øjeblikket udspiller der sig et meget spektakulært syn ude i højmosen Horreby Lyng. Højmosen ligner et vinterlandskab:

Højmoseplanten Smalbladet Kæruld blomstrer i højmosen Horreby Lyng. Den er en af de plantearter, som har haft glæde af det store naturgenopretningsprojekt, som Guldborgsund Kommune i øjeblikket gennemfører med finansiering fra EU.

Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er i tidens løb gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for at der kunne udvindes tørv. Vi forsøger så at retablere mosen.

– Det er et spørgsmål om vand, udtaler Leder af Natur Frederik Cordes. – Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnummosser, som kræver meget fugtige forhold. Med spagnummosserne følger der andre højmosearter som har stor glæde af fugtigheden som for eksempel Smalbladet Kæruld. Arten er gået eksplosivt frem og har stor glæde af det fugtigere miljø.

Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne, kunne blive ledt rundt om mosen. Projektet er nu en i ”venteposition”, for at kunne se hvordan tiltagene virker. Indtil videre ser alt rigtig fornuftigt nu. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med cirka 20 mio. kr.

Fakta
Smalbladet Kæruld er en flerårig urteagtig plante tilhørende halvgræsfamilien. Blomsterstanden er sammensat af 3-5 aks, hvor blomsterbladene er omdannet til spinkle hvide hår. Arten findes i næringsfattige fugtige områder som bl.a. en højmose.

Banebrydende naturgenopretningstiltag i højmosen Horreby Lyng på Falster

For første gang nogensinde er der blevet importeret sphagnummosser fra udlandet til Danmark i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Det er EU LIFE-projektet Østdanske Højmoser i Horreby Lyng på Falster, som har fået tilladelse til at importere et vognlæsfuld sphagnummosser fra Estland.

– Det er helt fantastisk, udtaler projektleder ved Guldborgsund Kommune Anita Pedersen. Vi har nu en enestående mulighed for at kick-starte retableringen af højmosen igen.

– Der findes sphagnumarter, som tilgodeser våde vanddækkede flader som vi ser i Horreby Lyng i de vandfyldte tørvegrave. Dernæst findes der sphagnumarter, som tilgodeser de tørre levesteder, som sjældent er mættet af vand. Vi har de tørre arter i Horreby Lyng, men slet ikke i mængder som kan indsamles. Derfor er det en gave, at vi har fået lov til at indhente et vognlæs af de tørre arter fra Estland, udtaler Anita Pedersen.

Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.
Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.

Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er gennem dræning og grøftning blevet tørlagt, for at der kunne udvindes tørv. Gennem projektet vil vi forsøge at retablere mosen.

– Det er et spørgsmål om vand, udtaler Anita Pedersen. Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnummosser, som kræver meget fugtige forhold. Men der er store arealer som ikke kan blive fugtige nok. Derfor er udbringning af de tørre arter en mulighed for at få reetableret højmosen igen. EU LIFE, som finansierer projektet, har blandt andet anbefalet at vi kick-starter mosen igen med sphagnumarter fra Estland.

Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.
Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.

Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne kunne blive ledt rundt om mosen. Sphagnummosserne kan simpelthen ikke tåle næringsstoffer. Projektet er derfor en klar win-win situation for alle, udtaler projektleder Anita Pedersen. Landbruget vil nu nemmere kunne komme af med deres drænvand og sphagnummosserne, som ikke tåler næringsstoffer, vil nu få optimale levevilkår.

I Estland har man en slags åben ”minedrift”, hvor man indvinder tørv. Tørven køber vi blandt andet på planteskoler i plantesække både til rhododendronbede og som tilsætning i blomsterjord. Det er fra en af disse ”åbne miner”, at vi har hentet sphagnummosserne. Danmark og Estland tilhører den samme biogeografiske zone. På den baggrund vil der ikke blive indført plantearter, som vi ikke allerede nu kan finde i Horreby Lyng.

Naturgenopretningsprojektet bliver udført som et samarbejdsprojekt mellem lodsejerne, konsulent Mette Risager, Risager Consult (højmoseekspert), Niels Riis Naturrådgivningen (hydrologiekspert), Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, Skovskolen Københavns Universitet, Troels Jørgensen A/S samt Guldborgsund Kommune. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med ca. 20 mio. kr.

Kontakt
Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen på telefon 54 73 19 80 eller mail aped@guldborgsund.dk

Tag ud og nyd foråret på Horreby Lyng

Oprydning

Den sidste oprydning er nu i gang på Horreby Lyng.

De store stød, der er kørt ud fra, hvor vi har etableret sphangnumbede, er nu ved at blive knust til flis. Se med på filmen:

Vand giver liv

I disse dage er der ved at blive lagt sidste hånd på det store anlægsprojekt ude på Horreby Lyng. De sidste øvelser går på at sikre, at regnvandet bliver så lang tid i mosen som overhovedet muligt.

I forbindelse med årtiers udvinding af tørv i mosen har man opbygget et sindigt system af grøfter og kanaler, som har udtørret mosen. Dette har afstedkommet, at mosen er meget tør om sommeren. Jo mere stabil vandstand over hele året, des bedre vokser sphagnummosserne, så de store årsvariationer, som hidtil har kunnet ses i mosen, har været skadelige for sphagnummossernes vækst.

DCIM100MEDIAYUN00018.jpg

Derfor er der nu blevet blokeret grøfter. Sphagnummosserne er hjertet i højmosen, så hvis vi skal sikre højmosen for eftertiden, skal vi sikre sphagnummosserne.

”Vi har anvendt forskellige tekniske løsninger”, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. ”Vi har blandt andet fyldt tørv i grøfterne, vi har nedgravet spærrer – såkaldte spuns – og vi har nedgravet plastmembran, så vandet bliver så lang tid som muligt på de centrale dele af mosen”. Der er også blevet gravet en randkanal rundt om mosen.

20161028-vand-giver-liv-02_large

Sphagnummosser er særdeles følsomme overfor næringsrigt drænvand. De Sphagnummosser, som vokser i tilknytning til højmoser, dør simpelthen hvis de udsættes for næringsstoftilførsel.

Historisk har landbrugene rundt om mosen ledt deres drænvand ind i mosen, fordi man ikke vidste bedre, og ikke anså mosen for noget værdifuldt. Vi har nu i samarbejde med lodsejerne fået etableret en randkanal rundt om mosen. Dette ses tydeligt omkring indkørselsvejen ved p-pladsen.

De omkringliggende landbrug vil få optimale forhold for at lede deres drænvand væk, og samtidig får vi beskyttet de følsomme sphagnummosser. Det er klart en ”vind-vind” situation, både for landbrugene og for mosen”.

20161028-vand-giver-liv-03_large

”Vi er rigtig glade for, at vi er nået så langt”, udtaler leder af Natur Frederik Cordes. ”Vi har også været heldige ved at vi har haft en nedbørsfattig sensommer, som har bevirket, at maskinerne ikke har siddet fast ude i mosen. Dernæst har vi haft et fantastisk samarbejde med entreprenørerne på opgaven, Troels Jørgensen A/S, Naturrådgivningen samt Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen”.

Det store naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng er venligst finansieret af EU LIFE og Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger
Kontakt projektleder Anita Pedersen på telefon 54 73 19 80 eller mail aped@guldborgsund.dk, eller leder af Natur Frederik Cordes på telefon 54 73 20 07 eller mail fc@guldborgsund.dk