Foredrag om højmoser og projektet i Horreby Lyng

mar 10, 2015 | Arrangementer i mosen

Vil du lære mere om højmoser og deres fantastiske biologi? Vil du vide noget om det store EU LIFE projekt i Horreby Lyng? Har du lyst til at høre nogle af de historier, sagn og myter, som gemmer sig i Horreby Lyng. Så er der hele to muligheder her i foråret:

Søndag den 22. marts kl. 13.30 Kirkestien 6b, Nysted. Pris 60 kr. Arrangør Nysted Folkeuniversitet. Se mere på www.folkeuniversitetet.dk

Højmoser, en sjælden og truet naturtype – belyst ved vores egen Horreby Lyng. v/ biolog Anita Pedersen.

Hvad er en højmose. Hvordan opstår den. Hvilke trusler er der mod højmoserne i fremtiden, og hvorfor har EU og staten prioriteret at tildele 20 mio kr til Guldborgsund Kommune for at naturgenopretning i Horreby Lyng. Hvad går naturgenopretningsprojektet ud på?

Torsdag den 23. april kl. 1900 Biblioteket Stubbekøbing. Pris ?. Arrangør Lokalhistorisk Forening Stubbekøbing. Kontakt smj@dlgtele.dk

Hvad er en højmose. Krydret med historier, sagn og myter fra Horreby Lyng. V/biolog Anita Pedersen.

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. I 2013 har Guldborgsund Kommune fået tildelt 20 mio kr. fra EU LIFE til naturgenopretning af dette enestående naturområde. Under foredraget vil vi få belyst, hvad en højmose er, hvorfor vi er forpligtiget til at bevare mosen for eftertiden, samt nogle af de historier, sagn og myter som mosen gemmer.